zielony element banneru

Dobry Start

Tarcza antykryzysowa

Płaćmy bezgotówkowo

Bank Spółdzielczy w Wolinie umożliwia szybkie i bezpieczne przelewy pieniędzy z banku do banku.

Bezpłatne terminale w Banku Spółdzielczym w Wolinie

Nowe informacje o świadczeniach rodzinnych

Złóż wniosek na 300+ w bankowości internetowej BS w Wolinie

Złóż wniosek o wsparcie w ramach uruchomionego przez rząd programu Tarczy Finansowej PFR

Na czas aktywności koronawirusa, zamień gotówkę na płatności mobilne. Tak będzie bezpieczniej, prościej i wygodniej.

Transakcje są rozliczane w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Odbiorca może więc zobaczyć środki na swoim koncie nawet w kilka sekund od zlecenia przelewu.

0 zł przez 12 miesięcy. Sprawdź w Bankach Spółdzielczych SGB

Od dziś Klienci Banku Spółdzielczego w Wolinie mogą złożyć wniosek o świadczenie z programu Rodzina 500+. System Bankowości Internetowej umożliwia beneficjentom programu Rodzina 500+ składanie wniosków przez stronę internetową Banku Spółdzielczego...

Dokumenty i druki

Informacje

Informacja dotycząca zmiany regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych.pdf
Informacja dotycząca zmiany regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych.pdf

Karty płatnicze

Dla Ciebie

Wniosek o zmianę usług w ramach rachunku kart.doc
Zastrzezenie karty potwierdzenie zastrzezenia.doc
Zastrzeżenie.doc
Wniosek o wydanie debetowej karty płatniczej.doc
Wniosek o wydanie debetowej karty płatniczej.docx
Wniosek o zmianę usług w ramach rachunku kart.docx
Zamowienie na duplikat karty nr pin hasło tymczasowe do 3d secure.doc

Dla Firmy

Wniosek o kartę.doc
Zastrzeżenie karty.docx
Wniosek o zmianę usług w ramach rachunku kart.docx

Kredyty konsumenckie

Zaswiadczenie o zatrudnieniu i wysokosci zarobków.pdf
RODO oświadczenie bik konsument i firma kredyt.doc
RODO posiadacz rachunku kredyt.docx
RODO wzór upoważnienia BIG IM BIK ZP.docx
Załącznik 1 wniosek.doc
Załącznik 4 formularz danych klienta.docx
Załącznik 7 oświadczenie o zameldowaniu.docx

Rachunek bieżący dla Firm

Przewodnik dla klienta.doc
Wypowiedzenie umowy przez klienta.docx
Wniosek o otwarcie rachunku zmiana danych.doc
Wniosek o usługi bankowości elektronicznej 1.docx
Wniosek o wydanie blankietów czekowych.doc
Wniosek o zmianę usług w ramach rachunku kart.docx
Zastrzeżenie czeków.doc
Zlecenia stałe.doc
Zastrzeżenia karty i potwierdzenie zastrzeżenia.docx

Rachunek Oszczędnościowo rozliczeniowy Dla Ciebie

Karta informacyjna zmiana danych.doc
Przewodnik dla klienta.doc
Wniosek o otwarcie PRP.doc
Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci.docx
Oświadczenie o statucie dewizowym.doc
Wniosek o wydanie debetowej karty płatniczej.docx
Wniosek o zamknięcie rachunku.docx
Wniosek- o zmianę usług w ramach rachunku.docx
Zastrzeżenie karty potwierdzenie zastrzeżenia.doc
Zlecenia stałe.doc

Reklamacje

Informacja dla klienta dotyczaca zasad skladania reklamacji skarg wnioskow.pdf
Wzór formularza dla klienta instytucjonalnego.pdf
Wzór formularza dla klienta indywidualnego.pdf
Wzór formularza reklamacyjnego dotyczacy karty dla klienta indywidualnego.pdf
Wzór formularza reklamacyjnego dotyczącego karty dla klienta instytucjonalnego.pdf
Wzór formularza reklamacyjnego dotyczącego reklamacji ubezpieczeniowych.pdf

Taryfy opłat i prowizji

Klienci indywidualni

Waluta krajowa Indywidualni.pdf
Waluta wymienialna Indywidualny.pdf
Taryfa oplat ze zmianami od 15_12_2019.pdf

Klienci instytucjonalni

Waluta wymienialna Instytucjonalny.pdf
Waluta krajowa Instytucjonalny.pdf